Har du tankar på att förändra dina alkoholvanor?

Hos oss får du hjälp, utifrån din egen förmåga, att hantera situationer som inkluderar alkohol på ett hälsosamt sätt. Behandlingsmålen utformas utifrån din vilja och motivation. 

Behandlingen är främst beteendeinriktad. Om du vill kan vi erbjuda icke-vanebildande läkemedelsbehandling som håller nere alkoholsuget. Många klarar sig bra efter att de avslutat sin behandling hos oss.  

Har du problem med beroendeframkallande läkemedel?

  • Har du fått problem med något beroendeframkallande läkemedel?

  • Har du märkt att dina läkemedel inte hjälper lika bra?

  • Har du har ökat dosen?

  • Mår du dåligt när du inte får din vanliga dos?

Om något av detta stämmer på dig kan du ha utvecklat ett läkemedelsberoende och kan behöva hjälp att sluta. Vi kan hjälpa dig. Du kan läsa mer om läkemedelsberoende och behandling under rubriken:    

Våra aktuella forskningstudier

Vi jobbar ständigt med att förbättra beroendevården. I detta ingår att hitta nya metoder för behandling av riskbruk, skadligt bruk och beroende. Du kan läsa mer om vår forskning under rubriken:

Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguidens webbplats: