Våra aktuella forskningstudier

Vi jobbar ständigt med att förbättra beroendevården. I detta ingår att hitta nya metoder för behandling av riskbruk, skadligt bruk och beroende. Du kan läsa mer om vår forskning under rubriken:

Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguidens webbplats: