Skriv ut den här sidan

Aktuella forskningsstudier

Vi jobbar ständigt med att förbättra beroendevården.

 I detta ingår att hitta nya metoder för behandling av riskbruk, skadligt bruk och beroende. 

Aktuella forskningsstudier

Behandling av ADHD vid långvarigt bruk av amfetamin

Magnus Huss-mottagningen vid Karolinska Institutet startar ett forskningsprojekt för att undersöka effekten av Metylfenidat på ADHD-symtom hos personer med ADHD och samtidigt amfetaminberoende. 

Behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom

På EWA-mottagningen Beroendecentrum Stockholm genomförs nu en behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

FitForChange är ett är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner är Mats Hallgren och Victoria Andersson. Du når dem via e-post till: fitforchange.slso@sll.se.  Du kan läsa mer på KI:s webbplats:

Forskningsstudie för personer som vill gå i behandling för att förändra sin alkoholkonsumtion

På Mottagningen för alkohol och hälsa Nord pågår en forskningsstudie för personer som vill gå i behandling för att förändra sin alkoholkonsumtion. Syftet med behandlingen är att få hjälp med sin alkoholkonsumtion och att kunna dricka kontrollerat. 

Ärftliga riskfaktorer för missbruk och beroende

På Magnus Huss-mottagningen genomförs en studie som vänder sig till personer som använder eller tidigare i livet använt amfetamin regelbundet. Syftet är att få ökad kunskap om ärftliga riskfaktorer för att utveckla beroende.