Rådslaget 2018: Våld i nära relationer

En till två gånger om året anordnar Beroendecentrum Stockholm, i samarbete med Stockholms stad och Kriminalvården, ett eftermiddags-seminarium som kallas Rådslaget. Målgrupp för deltagande är medarbetare inom Beroendecentrum Stockholm, socialtjänst, kriminalvården men också brukar- och anhörigorganisationer. Du kan läsa vad vi pratade om på årets Rådslag under rubriken: 

Har du problem med spel om pengar?

I så fall kan vi hjälpa dig. Du betalar endast landstingets patientavgift, och då upp till högkostnadsbeloppet. Behandlingen sker i öppenvård och består av gruppbehandling och  individuell behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Du kan läsa mer under rubriken: 

Är du orolig för någon annans alkohol- och drogvanor?

Om du är närstående till någon mellan 15 och 25 år kan vi erbjuda ett stödprogram, i grupp och individuellt. Det är två olika program. Du kan läsa mer på Maria Ungdoms webbplats:

Funderar du på att sluta röka cannabis?

Nu finns cannabisprogram via nätet för dig som är 18-25 år. Du kan läsa mer på Maria Ungdoms webbplats:

Droghjälpen

Funderar du kring dina drogvanor eller är du orolig för någon som du bryr dig om? I så fall är du välkommen att kontakta Droghjälpen.

Du kan vara anonym när du kontaktar oss. Du kan ringa eller skriva till oss om du behöver få information, råd och stöd. 

Välkommen att kontakta oss! 

Du kan läsa mer på Droghjälpens webbplats: